IZBOR MAGACINA

Biranje jednog ili više magacina. Ukoliko treba izabrati samo jedan magacin, dovoljno je na njemu pritisnuti taster Enter. Ukoliko je potrebno izabrati više magacina, treba svaki magacin označiti tasterom TAB i na kraju pritisnuti taster Enter.