IZBOR ŠTAMPAČA

Ovom opcijom se bira drajver za štampanje preko koga će se štampati svi izveštaji. Osim ove opcije, drajver se može menjati i komandom Alt-P iz pregleda izveštaja pred štampu.