Iz tabele svih vrsta artikala treba izabrati željene vrste. Izbor se obavlja tasterom Space ili Tab, a isti tasteri služe i za skidanje oznake. Ukoliko se označi osnovna vrsta, automatski se označavaju i sve podvrste. Može se koristiti i brzo traženje po delu šifre ili naziva vrste. Na primer, ako se otkuca „roba“, kuros će se pomeriti na vrstu ROBA, ali i na RAZNA ROBA. Koriste se sledeće komande:

F2 – Označavaju se sve vrste i sve podvrste.

F3 – Skidaju se oznake sa svih vrsta u tabeli.

F7 – Podešavanje ostalih parametara filtera: tipovi artikala, klase za naručivanje, dobavljač, proizvođač, prodajni atributi, nula stavke.

Enter – Kraj označavanja.

Left – Zatvaranje otvorenih podvrsta.

Right – Otvaranje tekuće podvrste.

Ctrl-Left – Zatvaranje svih otvorenih podvrsta.

Ctrl-Right – Otvaranje sve vrsta na podvrste.