IZDATE FAKTURE PO REGISTRATORU

Ovi izveštaji daju zbirnu rekapitulaciju izdatih faktura. Pri tome se za vaku fakturu daju detaljni podaci o nabavnoj i prodajnoj vrednosti, porezima i zaradi. Ovaj izveštaj postoji u nekoliko varijanti, pri čemu se fakture mogu selektovati po tipu, registratoru, magacinu, kupcu, …