IZLAZ IZ OBJEKTA – Za izabrani period i objekat, daje se specifikacija svih izlaza iz tog objekta. Pri tom se posebno odvajaju fakture (po tipu partnera), a posebno interni prenosi iz tog objekta.