Ova tabela omogućava pregled, generisanje i korekciju unetih vrednosti. Kucanjem AOP-a ili dela opisa pozicije kursor se pomera na tu poziciju. Mogu se koristiti sledeće komande:

F4 – Generisanje tekućeg izveštaja. Mogu se birati sledeće opcije:

– Generisanje tekuće godine: da li treba generisati pozicije za tekuću godinu?

– Generisanje prethodne godine: da li treba generisati pozicije za prethodnu godinu?

– Korišćenje oznaka u prethodnoj godini: da bi se ispravno popunio statistički izveštaj i izv. o tokovima gotovine, neophodno je uneti oznake po kontima komandama Alt-P i Alt-G. Te oznake su neophodne i u prethodnoj godini, kako bi se popunile kolone za prethodnu godinu. Ovo se može najprostije izvesti kopiranjem kontnog plana (Alt-W/Alt-R), ali se može koristiti i ova opcija koja automatski preslikava oznake iz tekuće godine na prethodnu godinu.

– Početno stanje u prethodnoj godini. Da li želite da se za prethodnu godinu upisuje početno stanje. Ova opcija je obično isključena, jer u Pravilniku o finansijskim izveštajima stoji:

Podaci u koloni 7 iskazuju se samo u slučaju retrospektivne primene računovodstvene politike ili retrospektivnog prepravljanja stavki u finansijskim izveštajima, ili kada se reklasifikuju stavke u finansijskim izveštajima.

F5 – Štampanje izveštaja.

F8 – Generisanje izveštaja u XML formatu.

F9 – Pregled konta.

Sh-F9 – Pregled konta u tekućoj godini.

Alt-F9 – Pregled konta u prethodnoj godini.

F11 – Testiranje izveštaja.

Alt-R – Brisanje tekuće kolone. Ova komanda upisuje nule u izabranu kolonu izveštaja.