IZMENA LOZINKE

Svaki korisnik može da izmeni svoju lozinku korišćenjem ove opcije. Treba uneti staru lozinku i dva puta novu, zbog kontrole. Svaki korisnik može da menja samo svoju lozinku.