IZVEŠTAJ O PRODATIM ARTIKLIMA – Ovaj izveštaj daje podatke o prodatim artiklima u MP, ali pored evidencije MP uzima u obzir i artikle koji su direktno fakturisani. Zbir stavki se ponekad neće složiti sa pojedinačnim stavkama ukoliko u istom periodu imate povraćaja artikala koji se po ceni ne slažu sa prodajnom cenom.

Ovaj izveštaj takođe ispisuje iznos akcize, ako je postojala.