INTERNI NALOZI – Pregled vrednosti svih internih naloga po raznim uslovima. Daje se nabavna, devizna nabavna, referentna vrednost kao i tipovi artikala na dokumentu. Opcija STORNIRANA INT.DOKUMENTA se uključuje ako u spisak treba uključiti i stornirana dokumenta. Ako je opcija isključena, prikazuju se samo int.nalozi koji nisi stornirani.