IZDATE FAKTURE

O izdatim fakturama se mogu dobiti razni izveštaji. Za većinu izveštaja se može birati da li će se prikazivati svi detalji u vezi fakture (na primer, nabavna vrednost, zarada, … ) ili samo vrednost. Ovo se podešava u opciji SISTEMSKE OPCIJE/
PODEŠAVANJE PROGRAMA/
RAZNE OPCIJE/
VRSTA IZVEŠTAJA O FAKTURAMA.

IZDATE FAKTURE – Ovaj izveštaj daje specifikaciju svih izdatim faktura u određenom vremenu. Sve vrednosti se daju u dinarima i u referentnoj valuti.

FAKTURE PO KUPCU – Isti izveštaj, ali se prikazuju samo fakture za određenog kupca.

IZDATE FAKTURE (DIN) – Sve fakture, ali bez podataka u referentnoj valuti.

FAKTURE PO KUPCU (DIN) – Isto kao prethodno.

IZDATE FAKTURE PO TIPU – Ovaj izveštaj omogućava da izaberete tip faktura koje će ući u izveštaj. Tako, na primer, možete da izlistate sve fakture koje e odnose na dalju prodaju.

IZDATE FAKTURE PO REGISTRATORU – Slično kao prethodno, ali se izveštaj daje za sve fakture u jednom registratoru.

KNJIGA IZDATIH FAKTURA – Izveštaj o izdatim fakturama koji odgovara zakonskom obrascu.

ARTIKLI PO KUPCU – Daje izveštaj o svim artiklima koji su prodati određenom kupcu.

SPECIFIKACIJA POREZA – Izveštaj koji daje tabelarnu specifikaciju poreza po fakturama.

KUPCI PO ARTIKLIMA – Ovaj izveštaj daje presek prodaje određenog artikla. Za izabrani artikal se pravi tabela po kupcima, količinama i iznosima koje je određeni kupac kupio.