IZVEŠTAJI PO PARTNERU

PROMET PO ARTIKLIMA (ABC) – daje otpremljenih artikala u zadatom periodu za izabranog kupca. Treba imati u vidu da ovaj izveštaj daje svu OTPREMLJENU robu (ne samo fakturisanu). Ovaj izveštaj se može dobiti samo za kupce.

PROMET PO ARTIKLIMA (VRS) – Daje fakturisanu robu razvrstanu po vrstama artikala. Za razliku od prethodnog, ovaj izveštaj se može dobiti samo za fakturisanu robu. Može se dobiti samo za kupce.

PROMET PO STATUSIMA – Za sve statuse kupca daje tabelu fakturisanih iznosa po mesecima.

PROMET PO ARTIKLIMA – Samo za dobavljače daje spisak nabavljene robe u zadatom periodu. Pri tom se uzimaju u ozbir sva dokumenta, bez obzira da li je urađena kalkulacija ili ne.

SPECIFIKACIJA PO OBJEKTIMA – Za zadati period se daje tabela fakturisane robe razvrstana po artiklima ili vrstama robe, po količini ili težini.

IZLAZ SA SERIJSKIM BROJEVIMA – Za zadati period se daje spisak izdatih artikala, sa odgovarajućim serijskim brojevima.

PRODAJA PO SEZONAMA – Za izabranog partnera se daje kompletna prodaja, razvrstana po sezonama.

POPUSTI – Štampanje definisane tabele popusta za izabranog kupca.

PROMET PO NABAVNIM CENAMA – Spisak fakturisane robe za izabrane vrste, sa datim nabavnim cenama. Opciono se može uključiti filter po izabranom objektu.

IZJAVA O KOMPENZACIJI – Kreiranje izjave o kompenzaciji.