IZVODI RAIFFEISEN (XML)


Mesto=“Beograd-Vracar“
BrojRacunaPrimaocaPosiljaoca=“265110032000000306″
Opis=“eue 8803.20,o“
SifraPlacanja=“290″
SifraPlacanjaOpis=“Druge transakcije“
Duguje=“0″
Potrazuje=“544502.57″
ModelZaduzenjaOdobrenja=“97″
ModelKorisnika=“97″
BrojZaReklamaciju=“1110030221093787000002″ Referenca=“5110030221090909″/>

<ĐTransakcioniRacunPrivredaIzvod>