KALENDAR

Kalendar je predviđen za interaktivno planiranje obaveza i računanje rokova. Može se dobiti iz bilo kog dela programa pritiskom na kombinaciju Alt-V. Mogu se koristiti sledeće komande:

Kursor – Promena tekućeg datuma.

„P“ – Izbor početnog datuma. Automatski se menja broj dana između početnog i krajnjeg datuma.

„D“ – Izbor tekućeg (krajnjeg ) datuma. Menja se broj dana između početnog i krajnjeg datuma.

„S“ – Unos broja dana između početnog i krajnjeg datuma. Menja krajnji datum.
„O“ – Učitavanje obaveza za tekući mesec.

„Space“ – Zadnji datum postaje tekući.

„PgDn“ – Sledeća godina

„PgUp“ – Prethodna godina

„+“ – Sledeći mesec

„-“ – Prethodni mesec