KARTICA PO FAKTURAMA – Daje pregled svih faktura sa datumom valute i brojem dana na koliko je dato odloženo plaćanje.