KARTICA PO ODLAGANJU – Ova kartica daje spisak faktura sa osnovnim podacima, sortirane po broju dana između datuma izdavanja i datuma valute.