KARTICE PARTNERA – IZVEŠTAJI

Ova opcija omogućava štampanje kartica partnera u različitim oblicima.

KARTICA PARTNERA – Štampanje klasične kartice partnera.

AVANSNA KARTICA – Štampanje kartice avansa.

ZBIRNA KARTICA – Ukoliko se partner pojavljuje u više statusa (na primer, kupac i dobavljač), ova kartica daje zbirnu karticu sa svim stavkama.

DEVIZNA KARTICA – Daje izveštaj sličan prethodnim, ali u referentnoj valuti.

DEV.KARTICA PO VALUTI – Za izabranu valutu se štampa kartica u toj valuti, po kursu iz kursne liste na datum iz kartice.

KOMPLETNA KARTICA – Ova kartica daje zajedno obične i avansne stavke.

KARTICA PO USLOVU – Za zadati string daju se sve stavke u kartici koje u napomeni imaju zadati tekst.

KARTICA SA NABAVNIM CENAMA – Standardna kartica, ali se za izdate fakture daju i odgovarajuće nabavne cene.

IZVOD OTVORENIH STAVKI – IOS obrazac za proizvoljan dan.

ZBIRNI IOS – Ukoliko partner ima više statusa, ovaj izveštaj daje zbirni IOS za sve statuse.

DEVIZNI IOS – Generisanje otvorenih stavki za deviznu karticu partnera. Koristi se devizni kurs unet za svaku stavku.

KARTICA PO UPLATAMA – Kartica se sortira po uplatama, tj. prvo se daje izvorni dokument, a za njim redom sve odgovarajuće uplate.

KARTICA PO SEK/PRO – Standardna kartica ali se opciono može zadati sektor ili projekat.

KAŠNJENJA KUPACA – Spisak svih kašnjenja sa brojem fakture, iznosom uplate i kašnjenjem u danima.