KARTICE POVERENJA I POKLON KARTICE

Kartice poverenja su sistem koji omogućava da se stalnim MP kupcima da popust u skladu sa njihovim prometom. Poklon kartice su vaučeri koji zamenjuju novac kod plaćanja.

Kartice poverenja se komandom F2 otvaraju kupci sa osnovnim podacima: ime, adresa, telefon, mail … Za svakog kupca se može zadati generalni popust na partneru ili komandom F8 po grupama rabata. Neophodno je obezbediti kartice sa tačnom šifrom kupaca, najbolje sa bar-kodom u kome je šifra kupca.

Zatim se svi kupci sa podacima i popustima šalju na Wings server. Ukoliko je partner otvoren u ovoj opciji, slanje je automatsko. Ukoliko je otvoren ranije, koristite komandu Ctrl-F2. Ispred svakog partnera se nalazi oznaka koja označava partnere koji su na serveru. Ukoliko je partner već na serveru, ponovno slanje samo ažurira podatke na serveru. Komanda Ctrl-F4 učitava podatke sa servera: učitavaju se svi podaci, uključujući popuste i evidentirane prodaje. Ova komanda je namenjena eksternim objektima koji žele da vide podatke o definisanim kupcima. PAŽNJA: učitavanje podataka će izbrisati prethodno unete podatke u partnerima! Partner se može i izbrisati iz evidencije (F3), a komanda F6 učitava sve kupovine svih kupaca, pa se to dalje može gledati kroz kartice partnera. Postoje i sledeće komande:

F7 – Traženje kartice na osnovu broja.

F9 – Pregled upisanih kartica na serveru. Iz ovog pregleda se može izbrisati proizvoljna kartica komandom F3, a Enter učitava podatke za izabranu karticu (uključujući i promet) u lokalnu evidenciju.

Ctrl-F9 – Učitavanje liste šifara sa servera. Sve kartice koje su upisane na server označavaju se u pregledu.

Alt-G – Provera kartice. Daje se vrsta kartice, vlasnik sa osnovnim pdoacima, lista popusta, kupovina. Za poklon karticu se ispisuju kupovine i preostala vrednost.

PODEŠAVANJE MP KASE: u kasi se u podešavanjima (Ctrl-F10) izabere KARTICE POVERENJA i tu uključe opcije „Učitavanje šifre“ i „Učitavanje podataka sa Interneta“. Posle ovoga se prilikom zaključenja računa opciono može uneti i šifra partnera. Podaci o partneru se učitavaju sa Interneta i upisuju u lokalnu evidenciju partnera. Pri tom se za svaku stavku računa automatski određuje popust u skladu sa definisanim popustima. Tako kupac dobija popust koji je definisan u centrali. Ova kupovina se automatski upisuje u karticu kupovina, što će kasnije biti vidljivo u centrali. Opcija „Kartica poništava prethodni po“ služi da se, ukoliko je uključena, ponište popusti koji se daju nevezano za karticu poverenja, odnosno, tada važe samo popusti koji su definisani za tu karticu.