Evidencija radnika koji rade u MP kasi. Komandama F2, F3 i F4 se mogu upisivati, brisati i menjati radnici, a komandama + i – se može podesiti njihov željeni redosled. Za svakog radnika se može opciono uneti i broj kase u kojoj radi. Posle toga se taj radnik neće videti u spisku radnika u drugoj kasi.