KNJIGA PRIHODA I RASHODA

Knjiga prihoda i rashoda se vodi po propisima za prosto knjigovodstvo preduzetnika. Zakonski detalji o vođenju mogu se naći u PS br. 6/2005, strana 26.

F2 – Knjiženje (ručno) stavke u Pk-1.

F3 – Brisanje stavke. Mogu se brisati samo ručno unete stavke (imaju oznaku „*“ ispred datuma). Korisnik sa sistemskim pravima može brisati i generisane stavke, što treba pažljivo raditi.

Ctrl-F3 – Brisanje svih stavki u periodu. Osim stavki, ova komanda briše interne oznake „knjiženo“ u dokumentima. Komanda je ograničena na sistemske korisnike.

F4 – Generisanje PK-1. Za zadati period se knjiže sva dokumenta koja nemaju internu oznaku „knjiženo“.

Ctrl-F4 – Izmena knjižene stavke. Moguće je samo za ručno unete stavke.

F5 – Štampanje Pk-1.

Ctrl-F5 – Štampanje rekapitulacije PK-1

F6 – Štampanje obrasca PP

F7 – Izdvajanje stavki na osnovu početka naziva

F8 – Rekapitulacija raznih stavki iz PK-1: za zadati period i izabran tip knjiženja, ispisuju se sve stavke. Može se izabrati tabelarni prikaz po mesecima ili po stavkama sa internim podacima.

Shift-F8 – Rekapitulacija ulaznih faktura iz operative. Može se izabrati period i registratori ulaznih faktura.

F10 – Podešavanje parametara za knjiženje u PK-1. Prvo su oznake kupaca, dobavljača, direktnih troškova (recimo, provizije banke i sl). Parametar PRO.INT.NAL služi za izbor registratora internih naloga koji sadrže kalkulacije za proizvodnju. UGOS.OBJEKTI je izbor ugostiteljskih objekata – prihodi iz ovih objekata se knjiže kao usluge u posebnu kolonu. Za polja za koja ne postoji status partnera unesite „-„.

PRIMER KNJIŽENJA:

1. Kupljena roba u vrednosti 100.000 + 18.000 PDV.

2. Od poljoprivrednika je otkupljeno proizvoda vrednih 50.000. Isplacena i PDV nadoknada od 5 procenata (2.500).

3. Prodato robe 120.000 + 21.600 PDV

4. Obracunat PDV, utvrdjeno da je prethodni PDV = 18.000 + 2.500 = 20.500 obračunat PDV = 21.600, za uplatu 1.100.

              PDV
br opis     prihod obra pret upla nab.vred. isplaceno
-------------------------------------------------------------------
1  2       3    9   10   11   12    21
-------------------------------------------------------------------
1. UF                      100.000
2. otkup                     50.000  52.500
3. IF     141.600
4. storno PDV -21.600
  PDV         21.600 20.500  1.100       1.100
--------------------------------------------------------------------