Po Zakonu o PDV, svi primljeni računi se moraju voditi u propisanoj evidenciji. Ova opcija omogućava vođenje knjige primljenih računa, kao i kasniji obračun PDV. Prvi korak je definisanje knjiga primljenih računa. Za svaku se definiše naziv, registratori ulaznih faktura koji ulaze u tu knjigu, a može se uključiti opcija da se iz knjige ne uzima osnovica za popunjavanje poreske prijave. Pri tom se koriste standardne komande F2, F3 i F4.

Komandom ENTER se ulazi u stavke izabrane knjige. Sada se mogu koristiti sledeće komande:

Enter – pregled originalnog dokumenta

F2 – Upis nove stavke u knjigu ulaznih računa.

F3 – Brisanje stavke iz knjige. Ako je u pitanju automatski generisana stavka, skida se oznaka „knjiženo“ sa originalnog dokumenta.

Ctr-F3 – Brisanje svih stavki u određenom intervalu.

F4 – Generisanje knjige za određeni period. Uzimaju se podaci iz operativne evidencije i na osnovu njih se upisuju podaci u KUF. NAPOMENA: period za generisanje treba zadavati samo za ceo poreski period, jer mogu nastati problemi kod knjiženja faktura sa datumom PDV i prometa u različitim periodima!

Shift-F4 – Izmena stavke u knjizi ulaznih faktura. Mogu se menjati samo ručno unete stavke.

Alt-F4 – Kopiranje datum knjiženja u datum PDV. NAPOMENA: može se koristiti samo za starije podatke pre 31.12.12.

F5 – Štampanje knjige ulaznih faktura.

Ctrl-F5 – Štampanje rekapitulacije KUF za zadati period.

F6 – Štampanje specifikacije ulaznih faktura za određeni period po određenom tipu računa. Podaci o fakturama se uzimaju is operativne evidencije, ne iz same knjige računa, pa se ova opcija može koristiti za sravnjivanje podataka.

F7 – Selekcija stavki za jednog dobavljača.

Alt-W – Snimanje u clipboard svih stavki KUF koje su knjižene sa zakašnjenjem. Mogu se pojaviti više vrsta ovih stavki:

– proknjizene fakture iz prethodne godine kojima naknadno dospeva PDV (na pr. faktura od 15.12.20, PDV dospeva 15.01.21).

– faktura iz prethodne godine koja je stigla posle obračuna PDV (na pr. faktura od 31.12.20, datum PDV 01.01.21).

Ovakve fakture treba normalno uneti u evidenciju. Za KUF je najbolje da se otvori nova KUF (recimo PRENOS KUF) u kojoj se generišu ovakve stavke u prethodnoj godini (period za generisanje treba da obuhvati i osnovicu i datum PDV – znači 01.12.20-31.01.21). Ako imate stavke koje imaju datum iz prethodne godine, ovo je obavezno. Zatim se stavke snimaju komandom Alt-W. Tu treba zadati period koji se uzima (na pr.01.12.20-31.01.21). Takođe treba zadati datum knjiženja za fakture sa datumima iz prošle godine – obično 01.01.21.

NAPOMENA: Ako se dobije račun koji se odnosi na prošlu godinu (na primer, račun za struju za decembar), ali su datum računa i PDV u januaru, takav račun  se evidentira u novoj godini i u njoj se normalno knjiži, s tim što se umesto troška zatvara vremensko razgraničenje, a u prethodnoj godini izvrši ručno knjiženje na trošak i pasivna vremenska razgraničenja (490).

Alt-R – Učitavanje iz clipboarda stavki za KUF.