KNJIGOVODSTVENI PODACI O PARTNERU

Za svakog partnera se unose podaci koji se odnose na knjigovodstveni tretman u glavnoj knjizi, trgovačkoj knjizi, blagajni i KEPU evidenciji.

KONTO – konto koji se koristi za knjiženje izvoda. Konto koji se ovde upiše biće ponuđen kod automatskog knjiženja izvoda u glavnu knjigu. Ovaj konto se NE piše za kupce i dobavljače, a za sve ostale je neophodan, kako bi obrada izvoda bila automatska.

TRGOVAČKA KNJIGA – uključivanjem ove opcije se nalaže paralelno knjiženje određene stavke u izabranu trgovačku knjigu. Ovo se obično koristi za obradu pazara. Na primer, za uplate pazara treba otvoriti posebnu karticu i uključiti ovu opciju. Posle toga će svaki upis ove stavke iz izvoda upisivati stavku i u trgovačku knjigu. Na primer, ako se u izvodu pojavi stavka GOTOVINSKI PAZAR potražuje 100 dinara, u trgovačku knjigu će biti automatski upisana stavka „pazar“ u kolonu UPLATA. Ako se uključi opcija RAZDUŽENJE, biće popunjena i kolona RAZDUŽENJE u trgovačkoj knjizi. U TK se upisuju samo stavke koje se odnose na kupce, ne i na ostale statuse. Takođe se ne upisuju stavke sa naloga PS.

BLAGAJNA – Svaka stavka iz izvoda se automatski upisuje i u izabranu blagajnu. U blagajni se automatski kreira nalog za uplatu/isplatu sa odgovarajućom oznakom.

KEPU OZNAKA – Oznaka koja određuje knjiženje u KEPU. Ovde se može navesti neka oznaka koja se na različit način tretira kod knjiženja u KEPU. Na primer, ako se unese „X“, a u KEPU da se knjiže „sve uplate osim X“, sve uplate označenog partnera biće ignorisane.

PDV POZICIJA – Za neke „ostale“ partnere koji trebaju da se knjiže u KUF (kao na primer Provizija banke), ovde može da se unese pdv pozicija na koju treba se knjiži. Najčešće je to 8v.2. Da bi to radilo, mora i na KUF knjizi sa F4 da se uključe „Izvodi“.

MESEČNI PROMET –

MESEČNI DUG –

RAST PROMETA –

SOPSTVENI UVOZ –

DILER –