KOEFICIJENTI CENA

Za automatsko određivanje cena se koriste ovi globalni parametri.