KOEFICIJENTI ZA REVALORIZACIJU

Unose se propisani koeficijenti za revalorizaciju. Treba popuniti sve tri kolone odgovarajućim vrednostima. U obračunu se koristi druga kolona (od početka perioda do kraja meseca) ukoliko se obračun izvodi od početka godine. U suprotnom se koristi prva kolona (mesec prema prethodnom mesecu).

Nova godina se upisuje komandom F2, a komandom F3 se brišu svi koeficijenti iz jedne godine. Postojeće koeficijente možete upisivati u clipboard komandom Alt-W, a iz clipboarda se mogu učitavati komandom Alt-R.

NAPOMENA: U poslednju kolonu (mes do kraja perioda) treba unositi koeficijente za revalorizaciju za sredstva nabavljena u tom mesecu, bez obzira što se revalorizacija radi od sledećeg meseca. Ova nelogičnost potiče od toga što svi časopisi objavljuju upravo takvu tabelu.