KOMERCIJALISTI – IZVEŠTAJI

Ovaj blok izveštaja daje podatke o prodaji i naplati po svakom evidentiranom komercijalisti. Treba naglasiti da postoje dva načina na koji rade ovi izveštaji. Prvi je podela kupaca po komercijalistima – svaki kupac ima svog komercijalistu i takvi izveštaji kompletan promet firme pridružuju komercijalisti koji je zadužen za određenu firmu. Svi izveštaji koji se oslanjaju na ovu podelu su u drugoj grupi izveštaja (KUPCI). Drugi način je elektronsko „potpisivanje“ fakture, koje se može izvesti na viće načina, a efekat je isti: svaka faktura ima potpis komercijaliste koji je uradio datu fakturu. U ovom slučaju svaka firma može imati više komercijalista, a učinak se meri na osnovu izdatih faktura. Izveštaji koji podržavaju opciju „100 posto naplaćeno“ rade na dva načina. Kada je ova opcija uključena, ovi izveštaji uzimaju u obzir sve fakture koje su u datom intervalu u potpunosti plaćene. Pri tome se uzima datum POSLEDNJE UPLATE. Ako se ova opcija isključi, izveštaj uzima u obzir sve fakture koje su IZDATE u zadatom intervalu.

U sklopu izveštaja o radu komercijalista, dostupni se sledeći izveštaji:

KOMERCIJALISTI PO FAKTURAMA:

– Spisak izdatih faktura po komercijalisti.

– Suženi spisak izdatih faktura po komercijalisti.

– Spisak nerealizovanih stavki za određenog komercijalistu. Za svakog komercijalistu se uzimaju fakture koje su označene njegovim potpisom, a spisak otvorenih stavki se daje za tako kreiran spisak firmi.

– Promet po komercijalisti. Za zadati interval se daje spisak svih izdatih faktura, naplaćeni iznosi po toj fakturi u dinarima i u deviznoj protivvrednosti. Izveštaj uzima u obzir podelu firmi na komercijaliste, a ne pojedinačne stavke!

– Nenaplaćena potraživanja. Izveštaj o dugovanjima kupaca. Daje se spisak faktura po kojima duguju, uplaćen iznos i iznos koji tek treba da bude uplaćen. Osnova je podela firmi na komercijaliste.

– Prodati artikli po komercijalisti. Daje se ukupna količina, dinarska i devizna vrednost po svakom artiklu. Ukoliko se uključi opcija 100 POSTO NAPLAĆENO, u izveštaj ulaze samo fakture koje su u potpunosti plaćene u zadtom vremenskom intervalu. U suprotnom se uzimaju sve fakture IZDATE u tom intervalu. Uzima se podela firmi na komercijaliste.

– Saldo kartica po komercijalisti. Mogu se birati razne opcije (dugovi, avansi, …)

– Prodaja po tipovima faktura. Za tekućeg komercijalistu i zadati vremenski period se daje prodata roba razvrstana po tipovima faktura.

– Dospela potraživanja po komercijalistima. Ovaj izveštaj daje dospela potraživanja po fakturama, ali se za komercijalistu uzima onaj koji je izdao poslednju fakturu izabranom kupcu.

KOMERCIJALISTI PO KUPCIMA

– Izveštaj o prodatim artiklima po komercijalistima. Za svakog komercijalistu se listaju sve fakture sa pojedinačnim stavkama za svaku. Uzima se podela firmi po komercijalistima.

– Izveštaj o prodatim artiklima po komercijalisti. Za svaki artikal se daje zbirna količina po nabavnoj i prodajnoj vrednosti. Uzima se podela firmi po komercijalistima.

– Zbirni izveštaj o prodaji po svakom komercijalisti. Daje se ukupna vrednost robe i usluge, popust (rabat) koji je odobren i naplaćen iznos u traženom periodu. Uzima se podela firmi po komercijalistima.

– Promet po svim komercijalistima. Izveštaj o prodaji i naplati po svim komercijalistima.

– Dugovi po svim komercijalistima. Za svakog komercijalistu se daje spisak kupaca sa listom neplaćenih računa.

– Realizacija po komercijalistima. Za svakog komercijalistu se daje spisak faktura u zadatom vremenskom intervalu, pri čemu su razvrstane fakture na koje je odobren popust (rabat) i one bez popusta. Uplate su razdvojene na uplate preko računa i u kešu. Na kraju se daje broj dana zakašnjenja poslednje uplate po datoj fakturi.

– Zbirna realizacija po svim komercijalistima. Ovaj izveštaj daje finansijski efekat rada komercijalista. U stvari, ovaj izveštaj može dati dve različite stvari. Prvo, ako se uključi opcija „100 posto uplata“, za zadati period se uzimaju sve fakture koje su u celini naplaćene u zadatom periodu. Zatim se takve „potpune“ uplate razvrstavaju na keš uplate, uplate u roku, na one koje se odnose na fakture na koje je odobren popust i bez popusta. Ukoliko se opcija „100 posto uplate“ isključi, izveštaj daje uplate koje se odnose na sve fakture izdate u zadatom periodu.

– Nenaplaćene fakture. Za svakog komercijalistu se daje spisak njegovih nenaplaćenih faktura i dani kašnjenja od datuma valute. Ukoliko se za dane kašnjenja zada 0, daju se sve neplaćene fakture. Fakture označene simbolom „*“ još nisu dospele za naplatu.

– Provizije za komercijaliste u odnosu na naplatu. Za određeni vremenski period se uzimaju sve uplate koje se odnose na fakture za određenog komercijalistu i daje se spisak uplata sa unapred definisanim provizijama.

– Provizija za komercijaliste u odnosu na fakturisano. Za zadati vremenski period uzimaju se sve fakture i na osnovu njihovog tipa se određuje provizija.

– Fakturisano, valuta, plaćeno. Ovaj izveštaj daje pregled POTPUNO plaćenih faktura po komercijalistima i to deviznu vrednost na dan fakturisanja, na dan valute po kursnoj listi i ukupnu deviznu naplaćenu vrednost.

– Finansijski promet po kupcima – pregled faktura i avansa sa dinarskim i deviznim iznosima.

– Realizacija po dobavljačima – pregled prodatih i naplaćenih artikala po dobavljačima.

– Realizacija po vrstama artikala – Daje prodate i naplaćene artikle za čitavu firmu.

– Fakturisano i naplaćeno – Izveštaj daje za zadati period vrednost fakturisane robe i to nabavnu i prodajnu vrednost, kao i razliku u ceni. Za isti interval se daju uplate koje se odnose na fakture. Pri tom se određuje na koju fakturu se odnosi uplata, pa se na osnovu toga određuje nabavna i prodajna vrednost naplaćene robe. U oba slučaja se porez ne uzima u obzir.

– Pregled potraživanja je zbirni izveštaj o potraživanjima na određeni dan, ali po komercijalistima.

– Dnevnik knjiženja daje kompletan ulaz i izlaz za jednog komercijalistu.

– Provizija po uplatama – Ovaj izveštaj daje proviziju po komercijalistima za određeni period na sledeći način: prvo se za dati period određuju sve fakture koje su plaćene u potpunosti i u zadatom roku. Zatim se na osnovu tog spiska pravi zbirni spisak artikala sa tih faktura, pri čemu se za svaki artikal određuje kojoj vrsti pripada i na osnovu toga se određuje provizija. Opciono se u izveštaju može dobiti i spisak faktura po kojima se obračunava provizija.

– Kupci po mesecima – za svakog komercijalistu se daje tabela prodaje po mesecima za zadati period.

– Kupci sa dugovima – daje za zadati period fakturisano, naplaćeno i dospelo za zadati interval.

– Fakturisano, broj faktura – daje se ukupan iznos faktura, broj faktura i broj stavki.

KOMERCIJALISTI PO VRSTAMA

Ova grupa izveštaja daje prodaju po komercijalisti na osnovu vrsta artikala koji su dodeljeni svakom komercijalisti.