PLAN PRODAJE

Za svakog komercijalistu se može zadati plan prodaje po mesecima. Zadaju se iznosi u EUR. Komandom F5 se može dobiti izveštaj o ostvarenom planu, kao i o bruto razlici u ceni. Prikazani procenat marže je ostvarena razlika u ceni u odnosu na nabavnu cenu.