KOMISION

Komisiona roba se evidentira kroz klasične 0ulazne dokumente, koji se unose na potpuno isti način kao i ostali ulazi. Zapravo, svi registratori ulaznih dokumenata su zajednički, komisioni imaju samo atribut „KOMISION“ u tipu registratora. Pored evidencije ulaza, postoji evidencija plaćanja i knjiga komisionih usluga.