Ova opcija omogućava evidenciju i kasniju analizu kontakata sa poslovnim partnerom. Koriste se sledeće komande:

Enter – Pregled kontakta.

F2 – Upis nove aktivnosti u dnevnik

F3 – Brisanje aktivnosti

F4 – Izmena aktivnosti

F5 – Štampanje dnevnika.

F7 – Traženje podatka u dnevniku

F8 – Uključenje/isključenje alarma. Alarm se može uključiti samo ako je zadat datum alarma.

Ctrl-F8 – Pregled svih aktivnih alarma. Ovaj prozor se automatski dobija na početku rada ako korisnik ima aktivne alarme za tekući datum.

F10 – Tipovi aktivnosti. Ovde se unose tipovi aktivnosti koje se vezuju za pojedinačne stavke. Stavke se mogu pomerati komandama za pomeranje gore i dole.