Ova opcija se koristi za evidenciju kontakta po svakom partneru. Ova opcija je ključna za kasnije cirkularno slanje mailova. Svaki kontakt predstavlja jednu osobu i za njega se može vezivati više podataka. Obavezno je uneti ime i prezime, a poželjno je uneti i funkciju. Zatim se po želji mogu dodavati drugi podaci:

kon-1

Ukoliko želite da nađete neki kontakt, pomerite kursor u prvu kolonu i otkucajte deo kontakta. Kursor se pozicionira na kontakt koji sadrži otkucani string. Na ostalim poljima kucanje direktno menja podatak. Sve izmene se automatski snimaju u bazu, nema posebne komande za snimanje. Prvi kontakt u spisku (označen crvenom bojom) se automatski preslikava u podatke o partneru (kontakt, telefon, …). Slično svaka izmena podataka o partnerima menja prvi kontakt u listi.

Koriste se sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog kontakta. Ispod svih upisanih kontakta otvaraju se nova polja za sve podatke koji su definisani kao inicijalni (komanda F9).

F3 – Brisanje podatka za kontakt. Briše se samo tekući red.

F9 – Definisanje podataka i odgovarajućih tipova. Preko ove opcije se definišu svi podaci koje je moguće vezati za kontakt. Za svaki podatak se upisuje naziv (na pr. „“Rođendan“), zatim tip podatka (na pr. „Datum“) i da li se podatak pojavljuje inicijalno kod upisa novog kontakta (F2). Kasnije se stavke mogu brisati (F3) ili menjati (F4). Ovaj spisak se može dopunjavati, ali nije dozvoljeno brisati ili menjati polja za koja su već uneti neki kontakti. Nazivi moraju imati različito prvo slovo. Tip podatka određuje sadržaj tog polja. Može biti telefon, mobilni, e-mail, datum, adresa i vrednost. Vrednost se stavlja u polja koja imaju ograničen skup vrednosti. Na primer, može se definisati polje „Slava“ gde se može upisivati proizvoljan niz slova, ali se ENTER-om na prazno polje dobija lista prethodno unetih vrednosti, što olakšava unos. Za polja gde se unosi proizvoljan tekst izaberite crticu.

kon-2

SPACE – otvaranje novog podatka u okviru postojećeg kontakta. Program upisuje podatak određenog tipa, ali ga lako možete izmeniti (Enter).

+/- – Pomeranje tekućeg kontakta gore ili dole.

Alt-+/- – Pomeranje tekućeg polja gore ili dole.

Svaki unet mejl ima status u koloni „S“ desno. Značenje oznaka je sledeće:

„?“ ili prazno – status mejla nije poznat.

„.“ – mejl je ispitan i ispravan.

„-“ – mejl ne treba ispitivati.

„X“ – mejl je neispravan.

Status možete izmeniti tako što na ovoj koloni pritisnete ENTER i izaberete odgovarajući status.