KONTRONA SPECIFIKACIJA – Lista svih trebovanja koja su izdata u toku jedne smene.