KOPIRANJE CENA

Korišćenjem ove opcije mogu se iskopirati određene cene iz jednog magacina u neki drugi. Potrebno je zadati oznake za oba magacina i označiti cene koje se kopiraju (nabavne, prodajne, …). Ova opcija se može koristiti za čuvanje tekućeg cenovnika, korekciju cena i slično.