KOREKCIJA CENA – GLOBALNA

Ova korekcija je slična prethodnoj, ali istovremeno sređuje kartice u svim magacinima. Naime, generišu se kartice za sve magacine i „prati“ se istorijat artikla, počev od ulaza, preko prenosa i izlaza. Sledeća specifičnost ove korekcije je što dobijeni saldo direktno upisuje u pregled zaliha – time se sređuju i kartice i tekuće stanje zaliha. Ova korekcija osim nepravilosti u okviru jednog magacina „prenosi“ nabavne cene internim prenosima iz jednog u drugi magacin. Pri tome „negativni“ prenosi prenose nabavnu cenu iz M2 u M1, a ne obrnuto. Na primer (interni nalog 1 je prenos iz M1 u M2, ali sa negativnom količinom):

(Mag 1)                        (Mag 2)
DOKUMENT ULAZ IZLAZ    CENA    DOKUMENT ULAZ IZLAZ    CENA
───────────────────────────    ───────────────────────────
Pop.       10           100    Pop.        1           120
Int.pov.1   1            77    Int.pov.1  -1            77
───────────────────────────    ───────────────────────────

Posle korekcije se dobija:

(Mag 1)                        (Mag 2)
DOKUMENT ULAZ IZLAZ    CENA    DOKUMENT ULAZ IZLAZ    CENA
───────────────────────────    ───────────────────────────
Pop.       10           100    Pop.        1           120
Int.pov.1   1           120    Int.pov.1  -1           120
───────────────────────────    ───────────────────────────

Kao što se vidi, povraćaj je preneo cene iz M2 u M1, bez obzira na smer naloga.

NAPOMENA: Sve pobrojane operacije menjaju izvorna dokumenta. Zato treba biti izuzetno oprezan sa njihovom upotrebom. Preporučljivo je pre startovanja ove opcije napraviti backup i slično. Opisane opcije treba koristiti samo kod naknadnog sređivanja dokumentacije i nije preporučljivo koristiti ih u toku poslovne godine.