KOREKCIJE NIVELACIJAMA

U slučaju vođenja magacina po prodajnim cenama, svaka promena cene mora biti praćena odgovarajušim zapisnikom o nivelaciji. APP omogućava automatsko kreiranje nivelacija prilikom kreiranja izlaznih faktura i ulaznih kalkulacija, ali se ponekad ove opcije ne koriste iz raznih razloga. Opcija KOREKCIJA NIVELACIJAMA služi za kreiranje svih potrebnih nivelacija u određenom vremenskom periodu. Kao prvo, treba izbrisati sve nivelacije koje se odnose na izabrani magacin. Zatim se startuje obrada. Program zatim automatski formira karticu svakog artikla u tom magacinu i dodaje potrebne stavke nivelacije. Na primer, ako je tekuća količina 10 x 100 dinara, a sledeći na kartici je izlaz po 110 dinara, pravi se nivelacija 10 komada sa 100 na 110 dinara. Zatim se od svih stavki prave odgovarajući zapisnici. Zapisnici se prave po danima, ukoliko je uključena opcija ZBIRNA NIV.PO DANIMA. U suprotnom se pravi posebna nivelacija za svaki dokument. Ukoliko u jednom danu ima stavki čija je cena povećana i stavki čija je cena smanjena, prave se dva zapisnika. NAPOMENA: pošto se za jedan dan pravi uvek samo jedan zapisnik, mogu se desiti nelogičnosti tipa da na jednoj nivelaciji postoji isti artikal dva puta sa različitim cenama i sl. Međutim, ova anomalija ne utiče na konačni saldo. Ova operacija će uvek srediti stanje na karticama, osim u slučaju kada već postoje urađene nivelacije. Tada se mogu pojaviti razne anomalije koje će uticati na pogrešan saldo.

Kod korekcije nivelacijama se zadaje period za koji se radi, registrator nivelacija u koji se smeštaji generisani zapisnici, kao i opcija koja automatski upisuje prodajne cene iz nivelacija u tekući cenovnik artikala. Posebna opcija NIVELACIJA NULA CENA služi za slučajeve kada se pojavi nula cena na nekom artiklu. Normalno se tada neće generisati nivelacija na sledeću cenu, ali ako se ova opcija uključi, nivelacija će se generisati. Opcija NIVELACIJA NA TEKUĆE CENE služi da se na kraju generiše nivelacija na tekuće cene u pregledu zaliha. Opcija BEZ NIVELACIJE se odnosi na tipove artikala za koje ne treba raditi nivelacije. Na primer, ambalaža, komisiona roba, …