KOREKCIJA RADNIH NALOGA

Globalna korekcija će srediti nabavne cene u svim magacinima, ali ne može srediti nabavne cene artikala koje su „prošle“ preko proizvodnje. Za to se koristi ova korekcija. Ona na osnovu trebovanja (internih naloga) ponovo upisuje nabavne cene u radni nalog i računa ukupnu novu vrednost sirovina. Ukoliko se nova vrednost razlikuje od stare, razlika se dodaje (oduzima) na prvi proizvod na tom radnom nalogu. Interni nalog koji predstavlja otpremu gotovog proizvoda NEĆE biti menjan. Ukoliko želite i njegovu izmenu, možete upotrebiti jednu od prethodnih korekcija.