KONVERZIJA U DRUGU VALUTU

Ova opcija omogućava konverziju svih vrednosti u programu u drugu valutu. Pri tom se biraju vrednosti (cene) koje treba konvertovati. Za konverziju se zadaje formula od X, pri čemu je X vrednost u staroj valuti. Na primer, ako se konvertuju podaci iz maraka u dinare, formula će biti X*30.