KORIŠĆENJE HELP SISTEMA

APP ima kontekstno osetljiv help sistem. Iz bilo kog dela programa aktivirajte taster F1 i dobićete informaciju o tom delu programa. Ukoliko ne postoje tražene informacije, dobija se mogućnost pregleda indeksa tema. Indeks se može dobiti i dvostrukim pritiskom na taster F1.

Iz indeksa tema tasterom F5 može se dobiti UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROGRAMA.