Svaki korisnik programa ima prava pristupa. Ovom opcijom se definišu korisnici programa.

PREGLED KORISNIKA – Tabela svih korisnika programa sa vremenom i datumom zadnjeg rada. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje novog korisnika
F3 – Brisanje korisnika
F5 – Pregled korisnika u grupi
F6 ili Enter – Prava pristupa korisnika.
F8 – Učlanjenje u grupu. Ukoliko je korisnik učlanjen u više grupa, uzima se pravo pristupa od zadnje grupe.
Alt-P – Izmena šifre za proizvoljnog korisnika

AKTIVNI KORISNICI – Pregled svih korisnika koji trenutno rade u programu. Prikazuje se ime računara, ime korisnika, vreme poslednjeg upisa u dnevnik rada i opis poslednje operacije koju korisnik obavlja. Koriste se sledeće komande:

Enter – Pregled detalja o računaru tekućeg korisnika
Space – Pisanje poruke
F2 – Slanje poruke izabranom korisniku
F3 – Brisanje (gašenje) korisnika
Shift-F3 – Gašenje svih korisnika
F4 – Slanje cirkularne poruke

RADNE STANICE – Pregled registrovanih radnih stanica. Korišćenjem ove opcije se može izbristi radna stanica koja nije više u upotrebi (F3), odštampati spisak aktivnih radnih stanica (F5).

KORISNIČKE GRUPE – Ova opcija služi za definisanje korisničkih grupa (koriste se standardne komande za kreiranje, brisanje i izmenu – F2, F3, F4). Enterom ili tasterom F6 se zadaju prava u okviru grupe. Tasterima Up i Down može se menjati redosled stavki u listi grupa.

DNEVNIK RADA – Svaka važnija akcija u programu se loguje, tj. upisuje se koji korisnik i kada ju je izvršio. Dnevnik rada se slaže po vremenu, pa iz njega uvek možete videti kako su tekle neke problematične situacije. Komandom F7 se mogu izdvojiti neke akcije po određenom kriterijumu – zadatom tekstu ili po tipu akcije. Ako pritisnete Enter na prazno, dobićete tabelu standardnih akcija. Komandom F5 se može odštampati dnevnik rada u određenom intervalu.

DNEVNIK TRANSAKCIJA – Ovde se može videti dnevnik svih transakcija u programu složen hronološki.