Podešavanje programa omogućava podešavanje nekih parametara programa. Ovi parametri su vezani za svakog korisnika programa posebno – njihov izbor ne utiče na ostale korisnike. Na primer, svaki korisnik može podesiti kako će se prikazivati artikli i način unosa.

ZA NAZIV ARTIKLA SE PRIKAZUJE – Umesto naziva artikla u svim pregledina može se prikazivati samo naziv, šifra + naziv, naziv + šifra.

DUŽINA ŠIFRE/DOD.NAZIVA – Kada se šifra ili dod.naziv prikazuje, ovaj parametar određuje dužinu šifre koja će se prikazivati.

OBJEKAT ZA BRZO TRAŽENJE – Svi pregledi artikala se mogu pretraživati po šifri ili nazivu.

KODOVI KOJI PREKIDAJU BRZO TRAŽENJE – Kada se koristi brzo traženje, određeni kodovi prekidaju traženje i započinju unos količine, cene ili nekog drugog podaka. Ovaj parametar određuje kodove koji prekidaju brzo traženje.

EKRANSKI UNOS PODATAKA – Da li se unos podataka obavlja na ekranski ili linijski način. Ukoliko se ova izmena obavi unutar već započetog unosa, važiće tek od sledećeg unosa.

METOD TRAŽENJA U LINIJSKOM UNOSU – Podešavanje prioritetnog načina pretraživanja artikala u linijskom unosu. Prvi parametar određuje ponašanje programa ako traženi artikal nije nađen po šifri. Tada se traži artikal po prefiksu šifre ili naziva, u zavisnosti od izbora ovog parametra. Ukoliko se nađe više artikala koji zadovoljavaju zadati uslov, drugi parametar određuje kako će se sortirati dobijena tabela: po nazivu ili po šifri.

POSEBAN NOTES ZA SVAKI PROGRAM – Da li je notes zajednički za sve programe ili je pposeban za svaki program.