Štampa se lista suspendovanih kupaca sa osnovnim podacima.