LOGIČKI TEST BAZE PODATAKA

Ovaj test baze podataka kontroliše logički integritet baze podataka. Test se može primenjivati i dok ostali korisnici rade u programu, ali je ipak preporučljivo da se radi dok niko ne radi u tekućem programu. Izabrane opcije se čuvaju za sledeći test, do izlaska iz programa, a onda se vraćaju prethodno selektovane opcije. Trajno snimanje izabranih opcija se izvodi komandom F10. Test selektivno može kontrolisati sledeće stvari:

OBJEKTI U KARTICAMA – Proverava da li se kartice partnera referišu na dobre podatke (fakture, dostavnice, partnere).

VRSTE U ARTIKLIMA I ALT.ŠIFRE – Da li su sve vrste u tabeli artikla korektne i da li u tabeli alt.šifara postoji šifra koja ukazuje na nepostojeći artikal.

ARTIKLI U MAGKOL – Da li u tabeli stanja magacina postoje svi artikli.

TABELA IZLAZA – Da li postoje artikli i magacini na koje se referiše tabela izlaza.

TABELA ULAZA – Da li postoje artikli u magacini na koje se referiše tabela ulaza.

TABELA NALOGA – Da li postoje odgovarajući registratori.

TABELA NALS – Da li postoje konta i nalozi u tabeli stavke naloga.

TEST NALOGA – Da li su nalozi korektno upisani.

TEST KOLIČINA – Generiše se saldo kartica artikala za sve magacine i proverava se da li odgovara tekućem stanju.

TEST OTP/FAK – Proverava se da i otpremnice imaju isti datum i kupca kao i fakture.

TEST DOKUMENATA I NALOGA GK – Porede se dokumenta i nalozi u GK. Daje se razlika između te dve evidencije.

TEST CENA – Proveravaju se nabavne i prodajne cene na svim dokumentima. Na kraju se daje spisak svih artikala koji imaju neispravne nabavne cene.

IZVEŠTAJ O GREŠKAMA

Svaka poruka u prvo delu sadrži naziv tabele u kojoj je uočena greška, zatim ide redni broj sloga, opis greške i na kraju detalji o neispravnom podatku.

KARTICE/999 PARTNER NE POSTOJI: 1234 K – Ne postoji partner id=1234 ili ne postoji otvorena K-kartica.

KARTICE/999 FAKTURA NE POSTOJI: F 1234 – Ne postoji faktura id=1234 na koju se referiše kartica.

KARTICE/999 ULAZNI DOKUMENT NE POSTOJI: D 1234 – Ne postoji dostavnica id=1234.

KARTICE/999 NALOG NE POSTOJI: G 1234 – Ne postoji nalog GK id=1234

KARTICE/999 NALOG BLAGAJNE NE POSTOJI B 1234 – Ne postoji nalog blagajne id=1234 na koji se referiše kartica.

KARTICE/999 IZVOD NE POSTOJI 123 – Ne postoji izvod sa ID=123

? uplata kupcu, izvod 120, ABC KOMERC, 12.000,00 – Na kartici kupca je definisano da je kupcu uplaćeno 12.000.

? uplata dobavljača, izvod 120, XYZ TRADE, 10.000 – Na kartici dobavljača je evidentirana uplata od dobavljača.

? ručno uneto 21.01.02 XY TRADE 23.000 – Stavka je ručno uneta u karticu partnera.

ARTIKLI/999 VRSTA NE POSTOJI 1234 – Za tekući artikal nije definisana vrsta artikla id=1234 koja ne postoji u tabeli vrsta.

ASIF/999 ARTIKAL NE POSTOJI 1234 – Za tekuću šifru ne postoji odgovarajući artikal.

MAGKOL/999 ARTIKAL NE POSTOJI 1234 – Ne postoji artikal sa id=1234.

IZLAZ/999 OTPREMNICA NE POSTOJI 1234 – Ne postoji otpremnica id=1234 na koju se referiše stavka izlaza.

IZLAZ/999 MAGACIN SE NE SLAŽE SA OTPREMNICOM! – Stavka izlaza ima označen magacin koji je različit od magacina označenog na odgovarajućoj otpremnici.

IZLAZ/999 ARTIKAL NE POSTOJI 1234 – Ne postoji artikal id=1234 na koji se referiše stavka izlaza.

ULAZ/999 DOSTAVNICA NE POSTOJI 1234 – Ne postoji dostavnica na koju se referiše stavka ulaza.

ULAZ/999 ARTIKAL NE POSTOJI 1234 – Ne postoji artikal 1234 na koji se referiše stavka ulaza.

PRODAJA/999 NE POSTOJI EVIDENCIJA MP 1234 – Ne postoji evidencija MP id=1234 na koju se referiše stavka MP.

PRODAJA/999 ARTIKAL NE POSTOJI 1234 – Ne postoji artikal na koji se referiše stavka prodaje.

PROFAK/999 PARTNER NE POSTOJI 1234 – ne postoji odgovarajući partner.

KONTA/999 ID KONTA NIJE DOBAR 2010 34 – ID broj konta nije dobar. Najbolje je ponovo inicirati generisanje ID brojeva.

NALS/999 NALOG NE POSTOJI 1234 – Za tekuću stavku naloga ne postoji nalog id=1234

NALS/999 KONTO NE POSTOJI 1234 – Ne postoji konto 1234

NALS/999 PARTNER NE POSTOJI 1234 – Ne postoji partner id=1234 na koga se referiše analitika stavke naloga

NALS/999 STARI SISTEM ANALITIKE – Stavka je uneta sa F8 i ima označeno da je treba upisati u operativnu analitiku.

KONS/999 NALOG NE POSTOJI 1234 – Ne postoji nalog id=1234

KONS/999 KONTO NE POSTOJI 1234 – Ne postoji konto 1234

NAL/999 NE POSTOJI REGISTRATOR 1234 – Za nalog ne postoji definisan registrator id=1234

NAL/999 DUPLIRAN BROJ NALOGA 1234 – U istom registratoru naloga postoji nalog sa istim brojem.

NAL/999 NEISPRAVNO UPISAN SALDO NALOGA xx-23 – Nalog XX-23 je neispravno upisan, pa se ne slažu stavke naloga sa stavkama koje su knjižene. Obavezno je ponovo upisati nalog, kako bi se stavke iskopirale na odgovarajuća konta.

NAL/999 NEISPRAVAN SALDO NALOGA xx-23 – Nalog nije u ravnoteži. Ovo je uobičajeno ako nalog nije upisan, a ako jeste, došlo je do oštećenja i mora se izvršiti korekcija.

NESLAGANJE KOLIČINE: MAG1 ARTIKAL_1 100 120 – Ne slaže se količina u pregledu zaliha za količinama u karticama. Obavezno treba srediti sa Ctrl-F8

NESLAGANJE REZERVACIJE: Ne slaže se rezervisana količina sa rezervacijom po dokumentima. Slično kao i prethodna stavka.

NESLAGANJE OTP/FAK, OTP. 1234, otpd=01.01.02 fakd=15.02.02 KO KF – Ne slažu se datumi i kupci na otpremnici broj sloga 1234 i odgovarajućoj fakturi. KO i KF su id brojevi kupca na otpremnici i fakturi.

FAKTURA NIJE PROKNJIŽENA, 1234 – Faktura nije proknjižena u karticama. Ovo ne mora da bude greška, na primer, ako je isključeno automatsko knjiženje.

IZLAZ/999 NIJE DOBAR TIP DOKUMENTA – Stavka izlaza ima tip dokumenta koji ne postoji u evidenciji.

OTPREM/999 NIJE DOBAR TIP DOKUMENTA – Isto, samo za otpremnice.

FAKTUR/999 NIJE DOBAR TIP DOKUMENTA – Isto, samo za fakture.

RADOBR/999 NE POSTOJI OBRAČUN ! – Stavka u RadObr se referise na nepostojeći obračun.

INTOC/999 NE POSTOJI REGISTRATOR! – Dokument nema ispravan registrator.

INTOC/999 NE POSTOJI MAGACIN! – Dokument nema ispravan magacin.

X 9999 dokument ne postoji GK nal= 123 – U GK postoji proknjižen dokument, ali ne postoji u evidenciji dokumenata.

FAKTUR/999 dokument nije proknjžen u GK! – Dokument je označen kao proknjižen, ali u nalozima GK ne postoje stavke koje se referišu na taj dokument.

PARTNERI/999 Komercijalista ne postoji XYZ – Za kupca nije definisan komercijalista.

? Neispravna nabavna cena artikla: – Artikal na nekom izlazu ima nabavnu cenu veću od prodajne.