M4K (HSF) – Novi obrazac za prijavu staža za radnike (počev od 2003. godine).