MALOPRODAJA IZVEŠTAJI

Razni izveštaji o poslovanju koji su specifični za maloprodaju. Svi izveštaji su podeljeni u dva dela: izveštaji koji se tiču prometa artikala i izveštaji o pazarima.

PRODATI ARTIKLI – izveštaj koji daje spisak prodatih artikala u zadatom vremenskom periodu. Za svaki artikal se daje količina, cena, porez, a na kraju se daje zbir poreza po tarifnim grupama.

PRODAJA PO DANIMA – Izveštaj o prodaji po danima. Za svaki dan se daje vrednost robe i poreza.

PRODAJA PO MESECIMA – Prodaja po mesecima.

PRODAJA PO SMENAMA – Ovaj izveštaj daje detaljne podatke po smenama (može se zadati istovremeno više smena). Dobija se osim prodajne i nabavna cena, kao i zarada po artiklu.

TABELA PO DANIMA – Ovaj izveštaj daje pregled pazara po prodavnicama po danima.

PRODAJA PO MESTIMA – Ovaj izveštaj daje pregled prodaje artikala po mestima prodaje (prodavnicama). Izveštaj se odnosi na prodate količine.

ULAZ PO MESTIMA – Slično prethodnom, ovaj izveštaj daje strukturu nabavljene robe po pojedinim prodajnim mestima.

TABELA PO SMENAMA – Ovaj izveštaj je pregled pazara po maloprodajnim objektima po smenama.

PAZARI PO SMENAMA – Takođe daje pazare po smenama po objektima, ali daje i primljen novac, kao i razliku između primljenog i ostvarenog pazara.

PAZARI – Daje zbirno pazare po objektima u zadatom intervalu, posebno se izdvajaju popusti u plaćanju i stvarno primljen novac.

PREGLED PAZARA – Takođe daje pazare po prodavnicama, ali se obračunavaju popusti i odgovarajuće smanjenje poreza.

SPECIFIKACIJA PAZARA – Pazari po objektima, popusti i naplata.

PAZARI PO TIPU PAZARA – Izveštaj daje zbirno pregled pazara po tipovima: gotovina, čekovi, …

SPECIFIKACIJA POREZA – Za izabrane prodavnice se u određenom vremenskom intervalu ispisuje tabela poreskog zaduženja.

IZVEŠTAJ O PRODATIM ARTIKLIMA – Ovaj izveštaj daje prodate količine u malopordaji, s tim što se artiklima evidentiranim u maloprodaji dodaju i artikli fakturisani direktno iz MP objekta. Pri tome se za ove artikle računa porez ukalkulisan po svakoj stavki.

IZVEŠTAJ O PRODATOJ I NAPLAĆENOJ ROBI – Ovaj izveštaj za zadati period daje spisak evidentiranih paragona, kao i vrednost po tipu pazara.

SPEC.PAZARA SA NAB.VREDNOŠĆU – Specifikacija paragona sa osnovnim elementima među kojima je i nabavna vrednost.