Prvi korak je da se prilikom unosa radnog naloga za svaku uslugu (operaciju) unese oznaka servisera koji treba da je radi. Ovo je samo plan i kasnije se može izmeniti, ukoliko je potrebno.

Zatim je neophodno da svaki serviser označava početak i kraj radova na nalogu. U opciji „Serviseri“ prvo za željenog servisera treba uneti nalog po kome se radi operacija (nalog naravno mora biti otvoren). Zatim se pritiskom na Space označava početak rada i aktivira se merenje. Desno se menja status u RADI. Kada se završi operacija, ponovo se pritiskom na Space prekida merenje, a status se menja u STOP. Ukoliko se iz nekog razloga operacija prekida (pauza, …), naizmeničnim aktiviranjem START/STOP se meri vreme provedeno na tom nalogu. Tako se evidentira realno utrošeno vreme po svakom nalogu. Ovo vreme se u svakom trenutku može videti na nalogu komandom Ctrl-F5: na dnu naloga se nalazi sledeća rekapitulacija:

RADNI SATI:
-----------
01   1.4
02   1.0
-----------

To znači da je serviser 01 na nalog utrošio ukupno 1.4 sata, a serviser 02 1 sat.

Sledeći korak je vezivanje utrošenog vremena po stavkama naloga. Naime, sada je određeno vreme utrošeno na čitav nalog, ali ako nalog ima više stavki, ne zna se na koju stavku je koliko utrošeno. Ova operacija se obavlja automatski prilikom zaključivanja naloga. Program pokušava da raspodeli utrošene sate na izvešene operacije i to radi tako što uparuje oznake servisera na stavkama naloga koje su unete kod otvaranja naloga i servisera koji su zaista radili na nalogu. U većini slučajeva će se ovo odraditi automatski, ali postoje situacije kada to nije moguće. Na primer, ukoliko je na nalogu stavljeno da će operacije raditi servise 01, a izmereno vreme je od servisera 01 i 02. Tada će program ispisati upozorenje i neohodno je ručno izmeniti oznake servisera na operacijama. Posle toga se nalog ponovo zaključuje.

Proveru da li je vreme korektno upisano radite tako što na pregledu radnog naloga (Ctrl-F5) proverite vrednosti u koloni N.č.ostv:

Opis usluge  Količ  Cena N.č.plan N.č.ostv   Ser
───────────────────────────────────────────────────────
Centriranje    1 100,00   1.00   1.16    01
Zamena filtera  1  50,00   0.50   0.60    02
───────────────────────────────────────────────────────

U toj koloni mora da se upiše vrednost ostvarenih radnih sati. Na kraju krzo izveštaje „Norma časovi po serviserima“ i „Norma časovi po nalozima“ možete videti kakav je odnos normiranih i stvarno utrošenih norma časova.

NAPOMENA: Da bi čitav sistem radio u sistemskim opcijama/servis mora se isključiti opcija za ZAKLJUČENJE NALOGA UPISUJE OSTV.N.Č.