U ovoj tabeli se evidentiraju mesta na kojima se mogu nalaziti osnovna sredstva. Kasnije se mesta dodeljuju osnovnim sredstvima i na osnovu toga se mogu dobiti izveštaji po mestima osnovnih sredstava. Mogu se koristiti sledeće komande:

F2 – Kreiranje mesta osnovnih sredstava. Zadaju se šifra, naziv mesta i bar-kod.

F3 – Brisanje mesta osnovnog sredstva.

F4 – Izmena mesta osnovnog sredstva.

F5 – Štampa svih mesta OS.