MODUL 11

Ova opcija omogućava lako izračunavanje kontrolne cifre po modulu 11. Jednostavno treba uneti broj i ispod njega se dobija kao rezultat kontrolna cifra.

Kontrolna cifra po modulu 11 se dobija tako što se svaka cifra zadatog broja redom množi sa 1, 2, 3, … Zatim se saberu svi dobijeni brojevi i podele sa 11. Ostatak pri tom deljenju se oduzme od 11 i tako se dobija kontrolna cifra. Na primer:

polazni broj: 1502
1*1 + 5*2 + 0*3 + 2*4 = 19
19 / 11 = 1, ostatak 8
11 – 8 = 3