MODUL 22

Ova opcija omogućava izračunavanje kontrolne cifre po modulu 22. Modul 22 se računa po sledećem principu: svaka cifra broja se redom množi ciframa iz niza 7654327. Zatim se dobijeni rezultat deli sa 11. Ostatak pri tom deljenju se oduzima od 11 i tako se dobija kontrolna cifra. Na primer:

polazni broj: 9522289
9×7 + 5×6 + 2×5 + 2×4 + 2×3 + 8×2 + 9×7 = 196
196 / 11 = 17, ostatak 9
11 – 9 = 2