Vođenje zaliha po prosečnim nabavnim cenama podrazumeva urednu dokumentaciju i pravilan unos dokumenata. Svako odstupanje od ovoga može rezultovati neispravnim nabavnim cenama. Pros.nab.cene se računaju po formuli:

((K1 x C1) + (K2 x C2)) / (K1+K2)

gde su K1 i C1 trenutna količina cena i nabavna cena, a K2 i C2 količina i cena koje ulaze na zalihe. Trenutna (tekuća količina i cene ce vide u pregledu zaliha). Na primer:

                               trenutna
dok     ulaz izlaz cena količina pros.cena
---------------------------------------------
ul-1      10         100       10        100
ul-2      10         110       20        105
fak.         1   105      19        105

Posle prvog ulaza je na stanju 10 x 100 din. Kod drugog ulaza se primenjuje formula i dobija ((10×100)+(10×110))/20 = 105 pa tako tekuce stanje postaje 20 kom x 105 din. Ako se dokumentacija unosi redom, pros.nabavne cene će uvek biti ispravne. Ali, ako se uneta dokumentacija naknadno menja ili se dokumenta antidatiraju, nephodno je pre knjiženja korigovati nabavne cene (vidi sravnjivanje nabavnih cena). Pri izmeni dokumentacije može doći do neispravnih nabavnih cena. Na primer, napravljen je ulaz 100 kom x 100 din, a posle toga izlaz 80 kom. Program ispravno upisuje izlaz po 100 din, a tekuće stanje je 20 kom x 100:

                               trenutna
dok     ulaz izlaz cena količina pros.cena
---------------------------------------------
ul-1   100     100   100    100
fak.       80  100    20    100

Recimo da je naknadno ustanovljeno da je ulaz pogrešan i da se u stvari radi o 100 kom po 1 din. Ukoliko nije proknjižen, ulazni dokument se može izmeniti, ali pri tom nastaje greška. Prvo, da bi se izmena mogla napraviti, mora se stornirati kalkulacija. Program to radi tako što stornira pogrećan ulaz od 100 kom x 100 din. Tako tekuće stanje privremeno postaje -80 kom x 100 din. Ulazni dokument se ispravlja i sada ulaz glasi na 100 kom x 1 din. Po formuli je novo stanje:

((-80×100) + (100×1)) / (-80 + 100) = -7900/20 = -395

Kartica sad izgleda ovako:

                               trenutna
dok     ulaz izlaz cena količina pros.cena
---------------------------------------------
ul-1   100      1   100    1
fak.       80  100    20   -395

Naravno, cena od -395 ne može biti realna, ali je direktna posledica neispravnog izlaza 80 kom x 100 din, koji umesto da skida 80 x 1 din skida mnogo više.