NAČINI ISPORUKE

U ovoj tabeli se upisuju svi mogući načini isporuke koji se mogu koristiti. Ova tabela se koristi kasnije u dokumentima za izbor načina isporuke. Za svaki način isporuke se unosi opis, šifra i oznaka da li se vrši transport ili ne. Takođe se može uključiti popust za transport – sve fakture koje izlaze iz centralnog magacina za transport i u načinu isporuke imaju ovu oznaku dobijaju popust za transport po cenovniku transporta iz transportnih regiona. Koriste se sledeće komande:

F2 – Novi način isporuke

F3 – Brisanje isporuke

F4 – Izmena isporuke

F5 – Pregled svih aktivnih profaktura sa određenim načinom isporuke.