NAJVAŽNIJI IZVEŠTAJI

App ima veliki broj izveštaja, od kojih su neki veoma specifični. Ipak, za normalno korišćenje programa vam treba svega nekoliko izveštaja, a ostale možete koristiti po potrebi. Ovaj odeljak ima za zadatak da vam pomogne u izboru „pravih“ nekoliko izveštaja.

Svi izveštaji u APP-u su podeljeni u nekoliko celina, u skladu sa podelom čitavog programa:

1) Izveštaji o zalihama – ovo su različite varijante lager lista, spiskova artikala i slično. Pored ovih izveštaja, korisnik može samostalno da kreira svoj pregled zaliha, preko Tabela. Ključna stvar u svim ovim izveštajima je da daju tekuće stanje zaliha i cene. Ukoliko vam je potrebna samo vrednost magacina, bez stavki, dovoljno je u Zalihe/Evidencija magacina aktivirati F5. Tu se dobija vrednost svih magacina po svim cenama. Za najjednostavniji „cenovnik artikala“ možete upotrebiti Cenovnik artikala iz Zalihe/Izveštaji.

2) Izveštaji o ulazu/izlazu – ovo su izveštaji koji se oslanjaju na podatke o prodatim i kupljenim artiklima. Tu možete dobiti koliko je ukupan promet artikala, koji kupac kupuje određene artikle i slično.
Najopštiji je izveštaj Ukupan ulaz/izlaz koji daje ulaz/izlaz i razliku po svim artiklima. Pri tom se može birati jedan ili više magacina, vrste artikala, samo određena dokumenta i sl. Ovaj izveštaj je veoma važan kod knjigovodstvenog sravnjenja zaliha, jer je on, u stvari, zbir pojedinačnih kartica artikla. Postoji varijanta ovog izveštaja po nazivu „Ulaz/izlaz po dokumentima“. Taj izveštaj daje isti zbir, ali ne daje pojedinačno artikle, već zbirno po dokumentima. Oba ova izveštaja daju UVEK isti zbir. Posebna klasa u okviru ovih izveštaja čine izveštaji o izdatim fakturama. Ovo je u stvari zbir pojedinačnih specifikacija faktura.

3) Izveštaji o partnerima – ova klasa izveštaja daje finansijske izveštaje o kupcima i dobavljačima. Na primer, izveštaj Saldo kartica sadrži zbirove svih kartica: duguje, potražuje i saldo. Poslovanje po mesecima daje po mesecima zbirove fakturisano i naplaćeno. Poseban pasus čine razni izveštaji o dugovima u kojima možete naći izveštaje o nenaplaćenim potraživanjima u više varijanti i slično.