NAPLAĆENA RC PO ARTIKLIMA – Za zadati interval se uzimaju sve uplate i fakture koje su tim uplatama plaćene. Ostvarena RC po tim fakturama se razvrstava po vrstama artikala.