NAPLATA PROFAKTURA – Za zadati period se daje tabelarno zaduženje po profakturama po mesecima. U nastavku se daje ukupan naplaćen iznos u istom periodu, a na kraju se daje i razlika. Na početku se daju podaci o ugovoru za svakog kupca. Filter se radi po sektoru koji je istovremeno i šifra regiona kupca.